Forum naprednih tehnologija


O Forumu

Odoo image and text block

Grad Niš – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije - Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Elektronskim fakultetom Univerziteta u Nišu, Nacionalnom službom za zapošljavanje - Filijalom Niš i Klasterom naprednih tehnologija NiKAT organizovao je 2015. godine prvi Forum naprednih tehnologija.

Nakon pet godina uspešne realizacije, Forum je postigao postavljeni cilj – mapiranje grada Niša kao centra naprednih tehnologija na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, ne samo u regionu, već i na nacionalnom nivou.


Na do sada održanim Forumima naprednih tehnologija stručnjaci su, u više desetina panela, govorili o najaktuelnijim temama iz oblasti privrede i razvoja naprednih tehnologija, o potencijalima za ekonomski razvoj, ljudskim resursima, izazovima i šansama u obrazovanju i nauci, o investicijama i tržištu, inovacijama, digitalizaciji, prikazani su primeri dobre prakse I podeljena najbolja iskustva.

Forum naprednih tehnologija održavao se u sinergiji sa Međunarodnom konferencijom TELSIKS i ICT Forumom kao i godišnjom konferencijom Društva ekonomista Niša.

Po jedan dan svakog Foruma bio je posvećen Specijalizovanom sajmu zapošljavanja i Sajmu obrazovanja.

Odoo image and text block

Svaka manifestacija bila je obogaćena izložbom proizvoda EI “Niš – grad elektronike kroz vreme”, a u okviru FNT-a publikovana je I monografija „Niš - grad naprednih tehnologija“.

Na štandovskoj prezentaciji privrednih, naučno obrazovnih i institucionalnih potencijala Grada Niša, predstavljali su se privredni subjekti iz sfere elektronike, mašinstva i IKT-a i obrazovno-naučne institucije.


Zaključak prvog Foruma, postavljen kao svojevrsni zadatak, ispunjen je otvaranjem modernog Naučno tehnološkog parka. Novoizgrađeni NTP i njegovi prvi stanari predstavljaju primer realizacije partnerstva obrazovanja, privrede i naprednih tehnologija u kojima leže snaga i kapaciteti grada Niša, što je garanacija njegove budućnosti.

Odoo image and text block

Prateći događaji između dva foruma koji upotpunjuju koncept Niša kao grada naprednih tehnologija:

  • Svečana dodela nagrada grada Niša najuspešnijim privrednicima “Sveti Car Konstantin i Carica Jelena”

  • Šahovski spektakl - Kompjuter protiv šahovskog velemajstora

  • Noć muzeja

  • Predstavljanje programa podrške tehnološkim inovacijama

 Dodeljivane su nagrade u oblasti naprednih tehnologija za najveći doprinos u razvoju sektora u regionu, najuspešniju regionalnu kompaniju, najboljim mladim preduzetnicima I najboljim radovima sudenata I đaka. Pomoć partnerskih institucija, uz učešće nevladinog sektora, doprinela je uspešnosti organizacije svih aktivnosti.

Za uspešno organizovan1. FNT, Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA) dodelio je gradu Nišu posebno priznanje „DISKOBOLOS 2015“. Prvi Forum doneo je gradu I prestižno priznanja TOP SERBIAN BRANDS za 2015.

Gosti foruma bili su predstavnici resornih ministarstava, relevantnih državnih agencija, ambasada u Srbiji, obrazovanja i privrede Nišavskog Regiona, uz brojne sponzore.

Od prve manifestacije do danas, Telekom Srbija ostao je pravi prijatelj i partner FNT-a.

Odoo image and text block

5. po redu Forum naprednih tehnologija, otpočeo je septembra 2019. godine, Specijalizovanim Sajmom zapošljavanja i profesionalne orijentacije i Sajmom obrazovanja.

U drugom delu 5. FNT, novembra 2019. godine, u Regionalnoj privrednoj komori održan je panel sa temom „Šta nam donose pametni gradovi“, biznis forum „Sinergija ekonomije i naprednih tehnologija„ i okrugli sto „U susret Nučno tehnološkom parku u Nišu“.

Treći deo 5. FNT-a, zaokružiće i ovaj forum, otvaranjem Naučno tehnološkog parka, uz stručne panele, dodelu nagrada i otvaranje novog muzejskog prostora za predstavljanje prošlosti nekadašnjeg grada elektronike a današnjeg grada naprednih tehnologija.

Svi zajedno, načinili smo korak više ka razvoju našeg grada, regiona i zemlje u celini.

Vidimo se na 6. Forumu u Naučno tehnološkom parku Niš - novoj kući Foruma naprednih tehnologija.