Forum naprednih tehnologija


Potencijali Grada Niša

Odoo image and text block


Forum naprednih tehnologija – Potencijali Grada Niša“ predstavlja početak realizacije ideje mapiranja Grada Niša kao centra naprednih tehnologija. Ideja organizatora foruma je da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.

Razlozi za pokretanje projekta mapiranja grada Niša i organizaciju „Foruma naprednih tehnologija – potencijali grada Niša“ leže u činjenici da ne postoji jasna slika o razvojnim i investicionim kapacitetima, mogućnostima i potencijalima Grada Niša i stepenu razvijenosti sektora naprednih tehnologija, kako u lokalnoj zajednici tako i na nacionalnom i regionalnom nivou.


Takođe, jedan od problema jeste i nedostatak zadovoljavajuće komunikacije i saradnje između institucija sistema, istraživačko-razvojnih i obrazovnih institucija sa proizvodnim sektorom.
Jedan od ciljeva organizovanja foruma jeste da mapira sve potencijale grada i da se ovaj vid prezentacije mogućnosti i potencijala uspostavi kao tradicionalni skup koji će se održavati svake godine. Ideja i želja organizatora je da okupi sve nosioce aktivnosti u oblasti naprednih tehnologija, mapira nedovoljno promovisane potencijale Niša, stvori uslove za uspostavljanje lanaca snabdevača velikih, prisutnih kompanija u lokalnoj zajednici i sektora MSP-a.

Odoo image and text block

O važnosti i neophodnosti organizovanja foruma govori i činjenica da su iza njega stali Grad Niš i suorganizatori Regionalna privredna komora, Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Nacionalna služba za zapošljavanje i Niški klaster naprednih tehnologija NiCAT.
Pored kompanije Telekom Srbija partneri u realizaciji foruma su i oko trideset firmi i institucija. Glavno obeležje rada na realizaciji foruma jeste postignuta sinergija i saglasnost svih učesnika oko definisanih ciljeva i prepoznavanje potrebe organizacije foruma i daljeg, konstantnog rada na mapiranju Grada Niša kao centra naprednih tehnologija.